Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

BAZA INSTYTUCJI POMOCOWYCH:

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999
STRAŻ POŻARNA tel. 998
POLICJA tel. 997

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Spacerowa 14a, 11 – 036 Gietrzwałd. Tel. 533 354 836

Posterunek Policji w Gietrzwałdzie
ul. Szkolna 3, Tel. (89) 512 32 00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Posiedzenia: pierwsze środy każdego miesiąca w godz. 14.30 – 17.00 na Posterunku Policji w Gietrzwałdzie

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych (Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie)
Środy – 16.30 – 18.30


Całodobowy telefon Policji tel. 522-33-99

Policyjna Izba Dziecka tel. 522-33-90
Olsztyn, ul. Borowa 9A

Niebieska Linia
Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
tel. 0-801-120-002, (022) 666-00-60

Pomarańczowa Linia
Ogólnopolski Telefon Dla Rodziców Dzieci Które Się Upijają tel. 0-801-140-068

Zielona Linia - Telefon Zaufania HIV i ADIS tel. (022) 621-33-67

Ogólnopolska Linia Antynarkotykowa tel. 0-801-199-990

Telefon Zaufania "Anonimowy Przyjaciel" tel. (089) 527-00-00

Telefon Zaufania dla Dzieci i Nastolatków Zaniedbywanych, Wykorzystywanych Seksualnie, Których Rodzice Piją Stowarzyszenie "Opta" tel. (022) 827-61-72

Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych z Problemem Alkoholowym Instytut Psychiatrii i Neurologii tel. (022) 842-26-00

Telefon Zaufania "Zatrzymaj Przemoc"
Komenda Stołeczna Policji tel. 0-800-120-148

Telefon Zaufania Uzależnień
Stowarzyszenie "MONAR" tel. (022) 823-65-31

"Itaka" Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia tel. (022) 654-70-70

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Olsztyn, Pl. Bema 5, tel. 523-28-00, fax 523-28-02

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
(Problematyka Uzależnień i Przemocy w Rodzinie)
tel. 523-28-08, 523-28-17, tel. interwencyjny (24h) - 0-661 141 714

Psycholog - Izabella Wręga, tel. 89 523 28 03

Powiatowy Punkt Konsultacyjny
Dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie
poniedziałek i czwartek - godz. 15.00 - 17.30 - wejście od ul. Kopernika
(psycholog, prawnik, specjalista d/s uzależnień i przemocy)
tel. 523-28-00

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Olsztyn, Pl. Bema 5, tel. 521-05-56

Punkt Konsultacyjny
Biskupiec, ul. Armii Krajowej 1B, tel. 715-21-67

Punkt Konsultacyjny
Olsztynek, ul. Klikowicza 4, tel. 519-23-08

Punkt Diagnostyczny
Barczewo, ul. ul. Wojska Polskiego 7, tel. 514-85-25

Punkt Diagnostyczny
Dobre Miasto, ul. Grudziądzka 9B, tel. 615-19-35

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Olsztyn, ul. Żołnierska 18, tel. 539-33-03

Poradnia Dla Dzieci i Młodzieży
Olsztyn, ul. Al. Wojska Polskiego 35, tel. 532-78-03

Poradnia Rodzinna
przy Woj. Zesp. Lecznictwa Psychiatrycznego
Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35, tel. 532-78-39

Pogotowie Opiekuńcze
Olsztynek, ul. Sienkiewicza 26, tel. 519-38-13

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
Olsztyn, ul. Pstrowskiego 5A, tel. 534-95-94

Studencka Poradnia Prawna
Olsztyn, ul. 1 Maja 3, tel. 527-52-46

Sąd Okręgowy i Rejonowy
Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 44, tel. 523-02-30

Prokuratura Rejonowa
Olsztyn, ul. E. Plater 12, tel. 527-50-35

INNE PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC W PROBLEMATYCE UZALEŻNIEŃ
I PRZEMOCY

Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień NZOZ
Olsztyn, ul. Puszkina 13, tel. 535-71-15

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 35, tel. 532-78-22

Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Problemem Alkoholowym "STOKROTKA" (adres, tel. j.w.)

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z "U"
Olsztyn, ul. Kopernika 45, tel. 527-33-44

Stowarzyszenie "MONAR" Punkt Konsultacyjny
Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 8A/3, tel. 527-22-09

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Dla Kobiet i ich Dzieci - Ofiar Przemocy w Rodzinie "CARITAS"
Olsztyn, ul. Grunwaldzka 45, tel. 535-01-66 w. 23

Stowarzyszenie "Centrum Pomocy Rodzinie"
Olsztyn, ul. Kopernika 45, tel. 527-20-54

Stowarzyszenie "Centrum Ochrony Praw Kobiet i Rodzin"
Olsztyn, ul. Kopernika 45, tel. 527-20-54

Bifrost "Tęczowy most" Uniwersytecki Punkt Pomocy Psychologicznej dla Studentów
Olsztyn, ul. Głowackiego 17, tel. 524-62-65

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego
Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35, tel. 526-00-11

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie