Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Kto może uzyskać dodatek mieszkaniowy?

- każdy, kto spełni WSZYSTKIE poniższe warunki:

1. masz prawo do mieszkania albo domu jednorodzinnego, czyli jesteś jego właścicielem,masz spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,wynajmujesz albo podnajmujesz je na umowę,czekasz na mieszkanie zamienne albo socjalne – jeśli masz orzeczenie sądu, że przysługuje ci taki lokal,

2. twój średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie, z 3 miesięcy przed złożeniem wniosku jest równy albo niższy niż 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 2 100 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1 500 zł,

! Jeśli twój dochód jest wyższy – dostaniesz dofinansowanie, ale pomniejszone o kwotę nadwyżki.

3. powierzchnia twojego mieszkania albo domu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie