Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

 

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie informuje o wybraniu oferty, osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi

 


 

Dnia 24 grudnia 2015 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Gietrzwałdzie będzie

nieczynny 


 

 


 

 Świąteczna Zbiórka Żywności”  


 

Od 01.08.2015r. przyjmujemy wnioski o przyznanie Świadczeń z Funduszu

Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2015/2016

(wnioski są do pobrania w zakładce Fundusz Alimentacyjny - wzory druków do pobrania lub w siedzibie naszego ośrodka)

 Od 01.09.2015r. przyjmujemy wnioski o przyznanie

Świadczeń Rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016

(wnioski są do pobrania w zakładce Świadczenia Rodzinne - druki wniosków do pobrania lub w siedzibie naszego ośrodka)


 

 

Zaproszenie na spotkanie z Sędzią

 

Anną Marią Wesołowską!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów na spotkanie

 

z Sędzią Anną Marią Wesołowską 

 

pt. „ Jak uchronić dziecko przed konfliktem z prawem”

 

Spotkanie odbędzie się dnia 04 maja 2015 r. (poniedziałek)

 

o godz. 17:00 w Gimnazjum Gminnym w Gietrzwałdzie.

 

 

 

 

Sędzia, orzekająca przez ponad 30 lat w sprawach karnych, poruszy tematy związane z ochroną dzieci przed potencjalnymi zagrożeniami i konfliktem z prawem. Podzieli się swoim zawodowym doświadczeniem w rozwijaniu dialogu międzypokoleniowego na rzecz rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Omówi także tematy związane z przemocą psychiczną i fizyczną, cyberprzemocą oraz uzależnieniami. Sędzia Wesołowska omawiając przepisy prawa, powoła się na własne doświadczenie z sali rozpraw.  Serdecznie zapraszamy!

W trakcie spotkania, każdy z uczestników będzie miał możliwość zdobycia dedykacji w publikacji

Pani Sędzi (publikację będzie można nabyć za 25 zł.).
 


 

 Uwaga! Punkt Konsultacyjny powrócił na danwny

adres - GOK w Gietrzwałdzie, ul.Kościelna 1
 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie poszukuje osób do
wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi


 

W dniu 28.04.2015 roku (wtorek), godzina 16-18 w Komisariacie Policji w Olsztynku przy ul. Chopina 25, pełniony będzie dyżur dla osób pokrzywdzonych przestępstwem


  BEZPŁATNE SZKOLENIE W ZAKRESIE INSTALACJI URZĄDZEŃ Z FOTOWOLTAIKI


 

Podziękowanie za Zbiórkę Żywności

 


 

 Nadchodzi zima !!!

 

 


 

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie