Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

 

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi

Czytaj dalej .... 

 


 

 po zbiorce


 

 Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

 

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie informuje iż od 19 do 25 lutego 2018 r., w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju.

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści. W związku z tym, dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Ich interdyscyplinarność polegać będzie na tym, że informacji udzielać będą nie tylko prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi i komornicy, ale także psycholodzy, lekarze, pracownicy pomocy społecznej.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Informacje o dyżurach pełnionych przez prokuratorów udzielających porad prawnych zostaną zamieszczone w formie komunikatów na tablicach informacyjnych i stronach internetowych prokuratur regionalnych i okręgowych.

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

 

W dniach 19-23 lutego 2018 roku, w ramach obchodzonego corocznie w naszym kraju - „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, wyznaczeni prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz podległych Prokuratur Rejonowych będą pełnili dyżury w godzinach 9-14, podczas których będą udzielać informacji i porad w zakresie uprawnień przysługujących pokrzywdzonym przestępstwem.

Szczegółowe informacje odnośnie pełnionych w tym roku dyżurów zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń, w budynkach każdej jednostki organizacyjnej Prokuratury okręgu olsztyńskiego.

 

Kierownik GOPS w Gietrzwałdzie


 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze / obsługi PRACOWNIK SOCJALNY - ZASTĘPSTWO

Czytaj dalej....


 

 

Szczegółowe informacje kliknij tutaj


 

 termin skladania


 

 

Uwaga ! Nadchodzi zima !

 

 

   W związku z nadchodzącą zimą i możliwością wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych niezbędny jest zwiększony stopień wrażliwości społecznej wszystkich mieszkańców naszej gminy na sytuację osób i rodzin, które mogą być narażone na tragiczne skutki zimy. Często zwyczajna ludzka uwaga i troska może zapobiec przypadkom zamarznięć.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie podaje do wiadomości numery telefonów, na które należy zgłaszać wszelkie sytuacje zagrażające ludzkiemu życiu na skutek zimowych warunków pogodowych:

 

Kierownik Posterunku Policji w Gietrzwałdzie 601 999 573

Dzielnicowy 697 880 119

Numer alarmowy Policji 997

Oficer Dyżurny – Komisariat w Olsztynku 89 522 02 80

 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie informuje również, że w okresie od 01 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. jest uruchomiona bezpłatna, całodobowa infolinia, pod którą przez całą dobę można uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa Warmińsko-Mazurskiego i Powiatu Olsztyńskiego.

 

NUMER INFOLINII: 800 165 320

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Gminny Ośrodek Społecznej w Gietrzwałdzie – telefon 89 524 19 12.


 

INFORMACJA DLA KOMBATANTÓW

I OSÓB REPRESJONOWANYCH

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie informuje, że w 2017 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nie przekazał gminom żadnych środków na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych.

Kombatanci i osoby uprawnione które znajdują się w trudnej sytuacji mogą zwracać się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku i szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie : www.kombatanci.gov.pl

Kombatanci i osoby uprawnione zgodnie z ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego m.in. mają prawo pierwszeństwa do :

  • Korzystania z pierwszenstwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania,

w uzyskaniu miejsc w DPS (zwłaszcza przeznaczonych dla Kombatantów)

  • Korzystania poza kolejnością ze Świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych

  • Przyjęć do lekarzy specjalistów bez skierowania

Informujemy również że, zgodnie z ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych osoby te mogą ubiegać się o przyznanie przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych pomocy pieniężnej, świadczenia pieniężnego szczegółowe informacje również na stronie internetowej Urzędu.

 

GOPS w Gietrzwałdzie 


 

PRZEMOC2017 banner WWW

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE 


 

informacja o zbiorce zywnosci


 

mobilny punkt1


    OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA NA KURATORA OSOBY CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONEJ


  UWAGA !

Osoby pobierające świadczenia rodzinne i wychowawcze.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie informuje, że wszelkie zmiany w sytuacji rodziny mają wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500+).

Prosimy pamiętać, aby bez zbędnej zwłoki zgłaszać do ośrodka:

- uzyskanie przez wnioskodawcę lub innych członków rodziny dochodu w związku z podjęciem zatrudnienia, w tym zmianą zatrudnienia (każdorazowo w przypadku każdej zmiany),

- wyjazd wnioskodawcy lub innego członka rodziny poza granicę kraju w celach zarobkowych,

- zaprzestanie nauki przez dzieci, na które przyznane są zasiłki rodzinne,

- wystąpienie innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.

Niepoinformowanie o zmianach może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.


W związku z wejściem w życie RODO, informujemy że wszelkie informacje o ochronie danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


„KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA OSÓB I RODZIN, W TYM DOTKNIĘTYCH DYSFUNKCJĄ I KRYZYSEM"

Czytaj dalej...


„Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych"

Czytaj dalej...


 

Mobilna Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Plastikowa karta pozostanie jednak w obiegu i będzie z niej można korzystać posiadając kartę elektroniczną. Aplikacja ma umożliwiać również łatwe i szybkie znalezienie zniżek oraz informacji o nowych Partnerach Karty Dużej Rodziny, ofert Partnerów, a także innych informacji związanych z Kartą Dużej Rodziny. Osoby ubiegające się o przyznanie karty elektronicznej będą musiały podać adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać. Po otrzymaniu Karty osoby takie będą zobowiązane do informowania wójta o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu

Tak jak dotychczas Karta będzie przyznawana bezpłatnie, a opłacie w wysokości 9,21 zł podlegać będzie wydanie jej duplikatu. Bezpłatnie będzie również wydawana karta tradycyjna i elektroniczna, jeśli o wydanie obu wnioskodawca będzie od razu wnioskował. Jeśli natomiast zostanie mu wydana karta w jednej postaci, a później będzie wnioskował o kartę w drugiej postaci, to zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty 9,21 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie się jednak można nadal ubiegać o zwolnienie z tej opłat


czytaj więcej...


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 


   Od 01.09.2015 r., przy Oddziale Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, zaczyna działać bezpłatny, anonimowy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w sprawie „dopalaczy”. Czytaj dalej...


„POMOC MALTAŃSKA – punkty informacyjno-doradcze”


 

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 


Podprogram FEAD 2014- 2020 ( PO PŻ) Pomoc żywnościowa


Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

w województwie warmińsko-mazurskim


Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

 


Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie