Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

Deklaracja dostępności GOPS Gietrzwałd

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej GOPS Gietrzwałd.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-03-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Pomimo starań redaktorów nie wszystkie treści serwisu, informacje czy dokumenty opublikowane na stronie są dostępne z uwagi na fakt, że
 • - pochodzą z różnych źródeł,
 • - są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji

Wyłączenia

 • Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Korosteński.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 89 5241928

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie
 • Adres: ul. Spacerowa 14A
  11-036 Gietrzwałd
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 893070100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie nie posiada barier architektonicznych, jednak podjazd na posesję jest dość stromy. Do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 2. Na parkingu przed budynkiem nie zostały wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 3. Na parkingu od ulicy szkolnej znajduje się jedno oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 4. Osoby niewidome i niedowidzące mają prawo wstępu z psem asystującym.
 5. Osobom głuchoniemym oraz mającym trudności w komunikowaniu się przysługuje prawo skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika podczas załatwiania spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiszowe:

Ctrl+T Otwarcie nowej karty w bieżącym oknie
Ctrl+N Otwarcie nowego okna
Ctrl+Shift+P Otwarcie nowego okna prywatnego
Ctrl+D Dodanie bieżącej strony do zakładek
Ctrl+R Odświeżenie wyświetlanej strony
Ctrl+L Podświetlenie paska adresu w celu edycji
Ctrl+B Wyświetlenie / ukrycie paska bocznego "Zakładki"
Ctrl+H Wyświetlenie / ukrycie paska bocznego "Historia"
Ctrl++ Powiększenie rozmiaru strony
Ctrl+- Pomniejszenie rozmiaru strony
Ctrl+Rolka myszy Zmiana rozmiaru strony
Ctrl+0 (zero) Domyślny rozmiar strony (100%)
Ctrl+Tab Przełączenie na następną kartę [1]
Alt+Rolka myszy Nawigacja Wstecz / Naprzód na aktywnej stronie [2]
F11 Włączenie / wyłączenie trybu pełnoekranowego
Ctrl+W Zamknięcie bieżącej karty
Ctrl+Shift+T Przywraca zamkniętą kartę, ostatnią w kolejności
Ctrl+Q Zamknięcie przeglądarki

Inne informacje i oświadczenia

Redakcja strony czyni starania aby poprawiać dostępność naszej strony internetowej.

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie