Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie informuje, że przystąpił do programu – „WSPIERAJ SENIORA” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć siebie  np. poprzez wsparcie rodziny.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów pokrywa Senior. Realizacja usługi wsparcia nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach Programu uruchomiono specjalną infolinię dedykowaną seniorom.

Numer Infolinii: 22 505 11 11

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Następnie pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, w celu zweryfikowania zgłoszenia i ustalenia szczegółów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie  mając na uwadze bezpieczeństwo realizacji programu i zapobieganie sytuacjom wyłudzeń od seniorów, osób podszywających się za pracownika ośrodka pomocy społecznej w celu weryfikacji prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie pod numerem tel. 533-354-837, 533-354-836.

 

Program “Wspieraj Seniora”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

“Wspieraj Seniora” w Gminie Gietrzwałd na rok 2020
DOFINANSOWANIE: 10 314 zł
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 12 892, 50 zł
 
https://www.gov.pl/web/rodzina/razem-w-walce-z-koronawirusem-rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie