Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

 

W Gminie Gietrzwałd od czerwca bieżącego roku realizowany jest projekt #NamNieJestWszystkoJedno. Realizatorem projektu jest Fundacja Na rzecz rozwoju Społeczno- Gospodarczego "Jak nie my to kto".

Ze strony Gminy, jako partner, projekt realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałzie.

Wsparcie w projekcie otrzymuje 30 osób z gminy Gietrzwałd (poza tym 60 uczestników z gmin Jonkowo, Barczewo oraz Purda). W celu umożliwienia rodzicom udziału w projekcie  zaplanowano objęcie usługami opiekuńczymi w postaci zajęć w świetlicy środowiskowej dzieci w wieku 7-15 lat.

Celem projektu jest  wzrost wiedzy w zakresie zdrowego funkcjonowania rodziny, przyczyniający się do aktywnego udziału w życiu społecznym i powrocie na rynek pracy oraz ułatwiający odejście od opieki instytucjonalnej uczestników projektu poprzez organizację wysokiej jakości usług aktywizacyjno-integracyjnych i wspierających integracje rodzin w okresie od 01.06.2018 do 31.12.2018.

W projekcie zaplanowano realizację zadań:

 w ramach USŁUG AKTYWIZACYJNO-INTEGRACYJNYCH:

Indywidualne poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne i prawne),

Zajęcia w ramach Akademii Rodziny (4 dniowy wyjazd wzmacniający więzi rodzinne, trening psychologiczny grupowy, trening komunikacji interpersonalnej, trening relacji rodzinnych, trening terapii uzależnień, trening umiejętności wychowawczych, trening psychologiczny – drama, trening prawidłowego funkcjonowania rodziny w tym żywienie i higieniczny tryb życia, gospodarowanie budżetem domowym itp.),

Wsparcie Konsultantów Rodzin,

Warsztaty integracji społecznej (samopomocowe grupy wsparcia, edukacja w grupie samokształceniowej, w tym zajęcia z prawa, integracji europejskiej i samorządności, zajęcia z etyki i kultury, kreowania własnego wizerunku).

w ramach USŁUG WSPIERAJĄCYCH INTEGRACJĘ RODZIN:

 Kształtowanie postawy proaktywnej (promujące aktywność zawodową, uwzględniające udział kobiet w życiu zawodowym),

 Aktywność na rzecz społeczności lokalnej, której efektem zajęć ma być zrealizowanie inicjatyw społecznych:
a) przygotowanie koszy na śmieci, ławeczek, tablic sołeckich, półek w świetlicach wiejskich itp. w ramach zajęć z majsterkowania,
b) zagospodarowanie miejsca w gminie w ramach zajęć z aranżacji zieleni,
c) organizacja wystawy, prezentacji taneczno- muzycznej- zajęcia z rękodzieła artystycznego oraz zajęcia twórcze,

e) podsumowanie projektu z poczęstunkiem przygotowanym w ramach warsztatów kulinarnych.

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie