Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań.

Przewodniczący :  Piotr Sokołowski - tel. 89 512 32 00

Sekretarz:  Alicja Ruszczyk – tel. 533 354 834

Członkowie:

1. Anna Afanasjew - 89 512 32 87

2. Emilia Lejman – 533 354 837

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie