Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pełnym składzie
zbiera się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 15.00
na Posterunku Policji w Gietrzwałdzie.

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie